Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Wizyta delegacji oficerów łącznikowych Krajowego Dowództwa Saksonii w Dreźnie (Republika Federalna Niemiec)

W dniu 13 grudnia br. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przyjął delegację oficerów łącznikowych Krajowego Dowództwa Saksonii w Dreźnie (Republika Federalna Niemiec), którzy w ramach realizacji ,,Planu współpracy międzynarodowej resortu ON na 2016 rok” brali udział w ćwiczeniu organizowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

W trakcie wizyty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, ppłk Dietmar Fischer oraz por. Michael Murswiek zostali zapoznani z zadaniami Wojewody w zakresie zarządzania kryzysowego, strukturą organizacyjną Wydziału oraz zadaniami realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału.

Następnie, delegacja oficerów łącznikowych zwiedziła Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie zaprezentowany został System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego.

Delegacji oficerów łącznikowych towarzyszył Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu – ppłk Mariusz Polak oraz oficer Wydziału Operacyjnego – kpt. Marek Dąbrowski.

  •  -
  •  -
  •  -
liczba wejść: 2043