Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Szkolenie w zakresie nowej metodyki wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia oraz warsztaty nt. "Zasady gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego".

Dnia 19 kwietnia 2017 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przeprowadzono szkolenie w zakresie nowej metodyki wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia oraz warsztaty nt. „Zasady gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego – zasady współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego w województwie dolnośląskim”.

 

Szkolenie i warsztaty prowadzone przez pracowników DUW oraz przedstawiciela WSZW we Wrocławiu były dedykowane kierownikom Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego i Miejskich Centrów Zarządzania Kryzysowego (miast na prawach powiatu) województwa dolnośląskiego.

 

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
liczba wejść: 3369