Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Szkolenie pracowników CZK w zakresie skażeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych oraz nuklearnych

    W dniach 13-14 czerwca 2023 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego szczebla rządowego – Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szczebla samorządowego  – starostw powiatowych (m.n.p.p.), pn. „Posługiwanie się metodyką prognozowania skażeń opartą na normie ATP 45D i zapoznawczo z ATP — 45F, w zakresie formatowania komunikatów CBRN, prognozowania i oceny sytuacji po wystąpieniu skażeń chemicznych,biologicznych,radiacyjnych i nuklearnych przy wykorzystaniu programu informatycznego SI Promień”.
   Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności prowadzenia wymiany informacji o skażeniach, ostrzegania i alarmowania elementów zagrożonych skażeniami oraz prognozowania sytuacji skażeń pomiędzy siłami zbrojnymi a komponentem pozamilitarnym dla usprawnienia wspólnych działań w przypadku wystąpienia zagrożeń o zasięgu regionalnym jak i ponadregionalnym.

liczba wejść: 545