Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności 112

„ŻÓŁTA NAKLEJKA”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce w żółte naklejki.

Każdy przejazd posiada indywidualny numer identyfikacyjny 

Gdzie są umieszczone?

 

 


Na naklejce znajdują się informacje:

 

  • Indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu składający się z 9 cyfr,

  • numer alarmowy 112,

  • numer do dyspozytora zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Kiedy dzwonić?

Na numer alarmowy 112 zgłaszamy tylko sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, wypadek, awarie pojazdu między rogatkami, przeszkodę na torach kolejowych oraz konieczność wstrzymania ruchu kolejowego, w którym zagrożone jest życie i zdrowie, a także pozostawiony bagaż, uszkodzenie sieci trakcyjnej, pożar na terenie kolejowym lub w jego pobliżu, a także zagrożenia terrorystyczne.

 

Na numer do dyspozytora zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zgłaszamy sytuacje uszkodzonej infrastruktury kolejowej, takich jak wyłamanie rogatek, uszkodzenie sygnalizacji, uszkodzenie oznakowania, złej widoczności na przejeździe kolejowym, nieoświetlone perony i przejazdy, akty wandalizmu na terenach kolejowych.

 

Jak zgłaszać?

  • podaj numer skrzyżowania znajdujący się w górnej części naklejki,

  • podczas rozmowy z operatorem numeru alarmowego zachowaj spokój,

  • odpowiadaj na pytania i wykonuj polecenia operatora,

  • nie rozłączaj się dopóki zgłoszenie nie zostanie przyjęte,

 

Pamiętaj, aby po zakończonej rozmowie nie dzwonić z telefonu, którym zgłaszałeś zdarzenie, gdyż służby mogą się z Tobą kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 

 

!!!PAMIETAJ!!!

NIE KAŻDE ZGŁOSZENIE Z OBSZARU KOLEJOWEGO ORAZ SKRZYŻOWANIA KOLEJOWO - DROGOWEGO NALEŻY ZGŁASZAĆ NA NUMER ALARMOWY 112

NIE WIEŻDŻAJ NA PRZEJAZD, KIEDY OPADAJA LUB PODNOSZĄ SIĘ ROGATKI, A TAKŻE KIEDY DZIAŁA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA.

DOJEŻDZAJĄC DO SKRZYŻOWANIA KOLEJOWO-DROGOWEGO W KAŻDEJ SYTUACJI SPRAWDŹ CZY NIE NADJEŹDŻA POCIĄG.

 

PAMIETAJ, ABY W CZASIE ZATORU DROGOWEGO NIE WIEŻDŻAĆ NA PRZEJAZD, KIEDY NIE BĘDZIESZ W STANIE GO OPUŚCIĆ - ZATRZYMAJ SIĘ PRZED ZAPORAMI.

W CHWILI, KIEDY WIDZISZ ZAGROŻENIE ZDROWIA I ŻYCIA NIEZWŁOCZNIE DZWOŃ NA 112.

 

Źródło grafik: https://bezpieczny-przejazd.pl

liczba wejść: 846