Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności 112

SYSTEM eCall

eCALL

System eCall jest obowiązkowo instalowany we wszystkich pojazdach osobowych oraz dostawczych dopuszczonych do użytkowania po dniu 31 marca 2018 r.  Służy do automatycznego przekazywania danych dotyczących wypadków na numer alarmowy 112. System eCall umożliwia również ręczne połączenie się z numerem alarmowym 112 za pomocą widocznego i dostępnego dla kierowcy oraz pasażerów przycisku.

 

System eCall korzysta z własnej karty SIM oraz modułu GPS, jest bezpłatny i funkcjonuje w całej Unii Europejskiej. W trakcie normalnej eksploatacji system jest uśpiony, nie monitoruje ruchu pojazdu, nie transmituje danych, nie pozwala na jakąkolwiek inwigilację użytkownika pojazdu.

 

W przypadku automatycznej aktywacji systemu łączy się on z Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazując minimalny zestaw danych (komunikat MSD) zawierający następujące informacje:

 1. Rodzaj aktywacji (ręczna lub automatyczna);
 2. Współrzędne geograficzne;
 3. Kierunek poruszania się pojazdu;
 4. Data i godzina uruchomienia czujników bądź wykonania połączenia;
 5. Liczba pasażerów;
 6. Typ pojazdu;
 7. Rodzaj paliwa;
 8. VIN pojazdu.

Usługi eCall mogą być również realizowane przez prywatne podmioty (TPS eCall), często powiązane z producentami samochodów. Zakres świadczonej w ten sposób ochrony może być szerszy niż w przypadku funkcjonowania standardowego, publicznego systemu eCall. Może on również oferować pewne dodatkowe usługi oraz płatne funkcjonalności.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 każdy system pokładowy TPS eCall musi:

 1. Spełniać normę europejską (EN 16102:2011);
 2. W razie awarii umożliwić przełączenie na publiczny eCall;
 3. Umożliwić właścicielowi wybór pomiędzy TPS eCall, a publicznym eCall;
 4. Uniemożliwiać wymianę danych pomiędzy systemami.

 

       Opracował – Andrzej Kowaluk

liczba wejść: 464