Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Zasoby KSRG

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.


Komendant Główny PSP jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który pełni nadzór nad funkcjonowaniem KSRG.


System działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju:

 • powiatowym - podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu,
 • wojewódzkim - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające,
 • krajowym - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające.


Potencjał KSRG
-    502 jednostki ratowniczo-gaśniczych (ok. 29 739 strażaków – stan na 31.07.2020 r.);
-    4 544 jednostki OSP włączone do ksrg;
-    5 zakładowych straży pożarnych;
-    2 Lotniskowe Służby Ratowniczo-Gaśnicze;
-    16 jednostek Wojskowych Straży Pożarnych.


Gotowość operacyjna sił i środków KSRG, w szczególności dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym, według kryterium obszaru chronionego, tzn. niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczania powstałego nagłego zagrożenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia w najkrótszym czasie.
Sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej umożliwia dotarcie sił ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu 15 min do 90,60 % zdarzeń.


Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej KSRG przedstawia się następująco:

 

 1. W PSP - minimum ok. 5 100 strażaków i 5 551 samochodów ratowniczo- gaśniczych i specjalnych w 502 Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych KM (KP) PSP.
 2. W 4 544 jednostkach OSP w KSRG - ok. 11 131 samochodów ratowniczo- gaśniczych i specjalnych.


Konstrukcja KSRG zakłada także, że procedury realizacji podstawowych zadań ratowniczych są dostosowane do specyfiki rodzaju zdarzeń, również masowych lub katastrof.
Niezależnie od sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej, które są przygotowane w zakresie podstawowym do realizacji zadań w każdej dziedzinie ratownictwa, Państwowa Straż Pożarna posiada w swych zasobach wydzielone siły i środki do realizowania specjalistycznych czynności ratowniczych poprzez wysoce specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz odpowiednie wyszkolenie strażaków PSP.


Wydzielone zasoby ratownicze skupione są w 173 specjalistycznych grupach ratowniczych tj.:

 1. grupach wodno-nurkowych (SGRW-N - 47 grup),
 2. grupach wysokościowych (SGRW - 32 grupy,)
 3. grupach technicznych (SGRT - 23 grupy),
 4. grupach poszukiwawczo-ratowniczych (SGPR - 21 grup),
 5. grupach chemiczno-ekologicznych (SGRChem-Eko - 50 grup).


Wyznaczone siły i środki z obszaru całego kraju skupione są w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego w:

 

 1. kompaniach gaśniczych,
 2. kompaniach specjalnych,
 3. pododdziałach logistycznych,
 4. specjalistycznych grupach ratowniczych,
 5. modułach ratowniczych do działań międzynarodowych,
 6. kompaniach szkolnych.


Polska uczestniczy w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, w ramach którego zgłoszono do działań międzynarodowych moduły ratownicze do działań międzynarodowych:

 

 • HUSAR lub MUSAR (moduł grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich w konfiguracji ciężkiej lub średniej) - tworzone doraźnie na bazie 7-iu SGPR PSP (Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Kraków, Wałbrzych, Jastrzębie Zdrój),
 • HCP (moduł pomp wysokiej wydajności) - 4 moduły (Katowice, Toruń, Rzeszów, Gorzów Wlkp.),
 • GFFFV (moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów) - 6 modułów (Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin, Wrocław),
 • CBRN (moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz pobierania próbek) - 4 moduły (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań).

W województwach posiadających minimum dwie kompanie gaśnicze zostały utworzone bataliony centralnego odwodu operacyjnego. Obecnie powyższe kryterium spełnia 8 województw, na bazie sił których utworzono Batalion: Wrocław, Toruń, Łódź, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań.

W przypadku, gdy siły i środki, dysponowane przez stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej, podmiotów KSRG i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również siły i środki podmiotów KSRG zadysponowane z obszaru województwa przez właściwego terenowo komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast w przypadku gdy siły i środki podmiotów KSRG dysponowane przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również podmioty KSRG zadysponowane z obszaru kraju przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

 

liczba wejść: 29531