Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Kontakt

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
NIP 896-100-32-45

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 71/ 340 66 99;

Samodzielne Stanowisko ds. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

Biuro : KW PSP we Wrocławiu ul. Borowska 138 ; pok. 103; tel. 71/36 82 241;

Starszy Inspektor Wojewódzki

Stanisław Ręcławowcz tel. K - 608 583 700;

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie Samodzielnego Stanowiska
do spraw Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy

realizacja zadań Wojewody w zakresie organizowania, koordynacji oraz nadzoru nad Krajowym Systemem
Ratowniczo-Gaśniczym na terenie województwa dolnośląskiego,
w tym zapewnienie prawidłowego i sprawnego działania Systemu.

liczba wejść: 825