Aktualnie znajdujesz się na:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 13 kwietnia 2021 roku

a) wytyczne;

b) Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 244 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe oraz załącznik nr 1: Instrukcja w sprawie szacowania i weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego (…);

c) wniosek o uruchomienie szczególnych rozwiązań. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ww. Instrukcji znajdują się w zakładce Protokół strat http://www.duw.pl/czk/usuwanie-skutkow-klesk/wzory-dokumentow/protokol-strat/9335,Protokol-strat.html

liczba wejść: 13469