Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Spotkanie z rodzicami romskich dzieci

We wtorek po południu w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami romskich dzieci z koczowiska przy ul. Kamieńskiego, które od roku uczęszczają na zajęcia przygotowujące do podjęcia edukacji w klasie I.

Inicjatorem tego spotkania było szereg osób, działających m. in. w zespole doradczym Wojewody Dolnośląskiego, ale przede wszystkim Dyrektor SP nr 20 oraz mediator kulturowy. Oprócz romskich rodzin w spotkaniu wzięli udział: Konsul Rumunii, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, MOPS-u oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie miało na celu zbudowanie zaufania pomiędzy uczestnikami i podjęcie skutecznego dialogu. Cel ten został osiągnięty.

W pierwszej kolejności Dyrektor SP nr 20 przedstawił postępy dzieci romskich w nauce. Druga część spotkania to prezentacja Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, który wyjaśnił zasady rejestracji pobytu obywateli innego kraju członkowskiego UE w Polsce. Następnie Konsul Rumunii poinformował wszystkich zebranych o obowiązku i potrzebie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez obywateli Jego kraju, jak również potwierdził, że dzieci rumuńskie uczęszczające do szkoły w Polsce są objęte, w rozumieniu prawa rumuńskiego, obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym do 18 roku życia.

Ostatnim etapem spotkania była dyskusja dotycząca wzajemnych oczekiwań i potrzeb. 

 

 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot.DUW
  Fot.DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
 • - Fot. DUW
  Fot. DUW
liczba wejść: 1707