Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 marca 2017

Szkolenia dla dolnośląskich samorządowców

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczącą harmonogramu tegorocznych szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego. Warsztaty – z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego – są organizowane od ubiegłego roku. W tym roku, w lutym samorządowcy rozmawiali w urzędzie o m.in. regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Kolejne szkolenia będę dotyczyć następujących tematów:

- gminne akty planowania przestrzennego – zagadnienia teoretyczne i problemy planistyczne (kwiecień 2017)

- statuty szkół i przedszkoli, instytucji kultury oraz bibliotek  (czerwiec 2017)

- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych, sportowych i artystycznych (wrzesień 2017)

- zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (listopad 2017)

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak