Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 maja 2017

Program Rządowy "Bezpieczna +"

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, do dnia 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na ten cel.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, w tym także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 Na realizację programu w województwie dolnośląskim w 2017 roku przeznaczono kwotę 405 699 złotych.

 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Pliki do pobrania