Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 stycznia 2018

Zmiana nazw ulic na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zmienił nazwy 6 ulic na Dolnym Śląsku. Jest to działanie w oparciu o ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników.

Wykaz ulic objętych dekomunizacją:

Bielawa: Berlinga --> Generała Władysława Andersa

Bielawa: 9. Maja --> Majowa

Legnica: Armii Ludowej --> Legionów

Oborniki Śląskie: 9. Maja --> Ułańska

Zgorzelec: Stanisława Kulczyńskiego --> Ułańska

Wrocław: Bulwar Stanisława Kulczyńskiego --> Profesorów Lwowskich

 

Wojewoda Dolnośląski w grudniu 2017 wydał 19 zarządzeń zastępczych, na mocy których dokonane zostały zmiany nazwy ulic na Dolnym Śląsku. W sumie w regionie ustawą dekomunizacyjną objęte będą prawdopodobnie 52 ulice. Następne zarządzenia zastępcze Wojewoda Dolnośląski będzie mógł wydać dopiero po otrzymaniu kolejnych opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Uzyskanie opinii jest niezbędnym elementem tego postępowania. Okres oczekiwania na nie wstrzymuje bieg 3-miesięcznego terminu, przewidzianego na wydanie zarządzeń zastępczych, o czym stanowi art. 6 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy.

  • Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
    Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu