Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 maja 2018

Nowe rozwiązania w zakresie uzyskiwania informacji oraz kontaktu w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o nowych rozwiązaniach w zakresie uzyskiwania informacji oraz kontaktu w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych:

1. Wszystkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia wniosków o świadczenia rodzinne i/lub świadczenie wychowawcze oraz niezbędnych dokumentów wnioskodawca może i powinien uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Urzędzie Gminy, w którym składa wniosek. Warto pamiętać,
że  kompletny wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez dodatkowej korespondencji w sprawie.

 2. Od 28 maja br. w pokoju 1105 na I piętrze w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchamiamy dla Państwa Punkt Obsługi oraz pod numerem tel. 71 340 68 39 specjalną infolinię
do kontaktu telefonicznego.

W Punkcie Obsługi oraz pod wskazanym nr telefonu można będzie uzyskać niezbędne informacje
z zakresu prowadzonych postępowań. Informacji udzielimy w oparciu o dane zawarte w naszym systemie informatycznym.

Obsługa bezpośrednia w Punkcie Obsługi oraz telefoniczna odbywać się będzie od poniedziałku
do czwartku w godzinach od 8:30 do 14:30 oraz  w piątek w godz. 8:30-12:00.

Prosimy także pamiętać, że informacje o stanie sprawy mogą być udzielane tylko i wyłącznie stronie postępowania lub pełnomocnikowi strony.

3. Jeśli chcą Państwo otrzymać informację o stanie sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji, nadal zachęcamy do wypełnienia naszego  formularza kontaktowego http://duw.pl/pl/obsluga-klienta/koordynacja-swiadczen-w/14101,Formularz-kontaktowy.html

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu