Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 sierpnia 2018

Południowa jezdnia A18 zostanie przebudowana!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Infrastruktury, że po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Minister Infrastruktury podjął decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie południowej jezdni autostrady A18 w. Olszyna – w. Golnice.

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

 •        w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
 •        od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);
 •        w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);
 •        od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
 •        gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).

Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:

 •        dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
 •        budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
 •        modernizację węzłów autostradowych,
 •        budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
 •        budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,
 •        budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
 •        budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 •        budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych
 •        ochronę dóbr kultury.

Ogłoszenie postepowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawanasowana prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

W 2007 r. dobudowano jezdnię północną o parametrach autostrady i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku.

 • Mapa drogowa - Mapa drogowa
  Mapa drogowa