Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 sierpnia 2018

215 mln zł na zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 17 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 215 mln zł. Są to zadania związane z: rozbudową dróg krajowych, budową przepustów oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych, odwodnienia i sygnalizacji świetlnej. Na Dolnym Śląsku zostanie rozbudowana droga krajowa nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa.

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości około 17,5 km (od km 437+300 do km 454+800).


Celem inwestycji jest rozbudowa drogi poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego, budowę obwodnicy Kaczorowa oraz korektę łuków. W ramach zadania przewiduje się w szczególności rozbudowę drogi do przekroju 2+1 w miejscach umożliwiających uzyskanie planowanego przekroju poza terenem zabudowanym, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, zatok autobusowych, dróg serwisowych, budowę przejść dla zwierząt oraz przebudowę i rozbudowę obiektów inżynierskich. Ponadto w ramach zadania powstanie kanał technologiczny, oświetlenie i oznakowanie drogi. Zostanie również przebudowane odwodnienie pasa drogowego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje proces przygotowawczy oraz fazę realizacyjną przedsięwzięcia.
 

Okres realizacji robót: 2022–2024 r.

Więcej informacji na temat programów inwestycji dla zadań drogowych na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

  • Mapa inwestycji, grafika Ministerstwa Infrastruktury - Mapa inwestycji, grafika Ministerstwa Infrastruktury
    Mapa inwestycji, grafika Ministerstwa Infrastruktury