Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 października 2018

Otwarcie trzech zmodernizowanych dworców PKP na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w otwarciu dworca kolejowego w Smardzowie Wrocławskim . PKP S.A. zakończyła przebudowę trzech dworców w Gminie Siechnice. Obiekty na stacjach Siechnice, Święta Katarzyna i Smardzów Wrocławski zostały dziś udostępnione podróżnym. To kolejne dworce oddane w tym roku przez spółkę na terenie Dolnego Śląska.

Każdy z aglomeracyjnych dworców został poddany gruntownej przebudowie i dostosowany do współczesnych potrzeb podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, a także tablice multisensoryczne. Zakres prac objął m.in. wykonanie izolacji i instalacji; wymianę okien, drzwi i pokrycia dachowego; renowację elewacji oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynków.

Siechnice

W ramach inwestycji zmieniony został układ funkcjonalny budynku. W obiekcie znalazła się m.in. poczekalnia, kasa biletowa, toalety, punkt obsługi klienta oraz pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem. Koszt inwestycji wyniósł 3,5 mln zł netto.

Święta Katarzyna

Na dworcu zmieniony został układ funkcjonalny pomieszczeń. Podobnie jak na dworcu w Siechnicach, tutaj również znalazła się poczekalnia, toalety, punkt obsługi klienta oraz pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem. W ramach dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w budynku zainstalowana została winda. Koszt inwestycji wyniósł 3,9 mln zł netto.

Smardzów Wrocławski

Kompleksowa modernizacja nieczynnego wcześniej dworca objęła częściową zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz budynku. Dworzec został w pełni dostosowany do potrzeb obsługi podróżnych i ruchu kolejowego. W ramach inwestycji rozebrano parterową przybudówkę dworca. Powiększono też powierzchnię przeznaczoną do obsługi podróżnych. Wewnątrz urządzono poczekalnię, toalety, pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem oraz biuro obsługi klienta. Koszt inwestycji wyniósł 3,1 mln zł.

Na wszystkich dworcach zainstalowany został monitoring, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Pojawił się również system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Nkłady poniesione w całości na trzy dworce wyniosły 10,5 mln zł netto. Inwestycja została sfinansowana ze środków unijnych oraz środków własnych PKP S.A.

Zadanie „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WrOF” zostało zrealizowane z  dofinansowaniem uzyskiwanym ze środków Unii Europejskiej z programu RPO WD 2014-2020 w ramach działania PI 5.2.RPO WD 2014-2020.

 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia
 • Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim - Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim
  Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim
 • Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim - Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim
  Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim
 • Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim - Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim
  Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim
 • Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim - Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim
  Dworzec PKP w Smardzowie Wrocławskim
 • Uczestnicy otwarcia dworca PKP w Smardzowie Wrocławskim - Uczestnicy otwarcia dworca PKP w Smardzowie Wrocławskim
  Uczestnicy otwarcia dworca PKP w Smardzowie Wrocławskim