Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 października 2018

Konferencja "Europejskie Sieci Transportowe" w Kątach Wrocławskich

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński wziął udział w konferencji „Europejskie Sieci Transportowe”, której gościem specjalnym była holenderska Minister Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, Pani Cora van Nieuwenhuizen. Celem spotkania jest wzmocnienie wymiany wiedzy, jak również umożliwienie dalszej współpracy pomiędzy polskimi i holenderskimi przedsiębiorcami i instytucjami.

Podczas  uroczystości  otwarto rozbudowaną bocznicę kolejową, dedykowaną pociągom intermodalnym między Polską i Holandią.

  • Uroczyste przecięcie wstęgi - Uroczyste przecięcie wstęgi
    Uroczyste przecięcie wstęgi
  • Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego - Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego
    Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego