Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 grudnia 2018

Trwa budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w zorganizowanej przez GAZ-SYSTEM wizycie studyjnej na placu budowy gazociągu Zdzieszowice – Wrocław, gdzie zaprezentowano miejsce przewiertu HDD w okolicach miejscowości Ratowice. Ponad połowa 49 km gazociągu Brzeg – Zębice – Kiełczów została już pospawana, z czego 20 km ułożono w ziemi – to stan prac na budowie pierwszego odcinka nowej magistrali Zdzieszowice – Wrocław.

Obecnie trwa przeprawa przez Odrę. To element korytarza gazowego Północ – Południe.

Na Odrze, w miejscu przekroczenia rzeki przez gazociąg, odbywa się żegluga śródlądowa. Aby jej nie zakłócać, spółka GAZ-SYSTEM zdecydowała się wykorzystać bezwykopową technologię kierunkowego wiercenia horyzontalnego (HDD). Metoda ta zagwarantuje nieprzerwalność prac na tym odcinku rzeki.

W pierwszej fazie wykonuje się tzw. przewiert pilotażowy, następnie za pomocą dostosowanych do warunków geologicznych narzędzi wiertniczych powiększa się średnicę otworu. Końcowym etapem jest wciągnięcie zespawanego w całości gazociągu.

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław jest elementem korytarza gazowego Północ – Południe. Jego wybudowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez umożliwienie przesyłania zwiększonych ilości gazu ziemnego z terminala LNG w Świnoujściu, jak również – w przyszłości – z gazociągu Baltic Pipe. Trasa gazociągu będzie przebiegać wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez województwa dolnośląskie (gminy Długołęka, Czernica, Oława i Miasto Oława) oraz opolskie (gminy Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica).

***

Rodzaje przejść podziemnych dla gazociągu:

HDD - wiercenie i poszerzanie otworu oraz instalacja w nim przygotowanego odcinka rurociągu,

Mikrotuneling - drążenie otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej,

Direct Pipe - drążenie otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur oraz możliwością sterowania kierunkiem wiercenia,

Przecisk - wprowadzenie w grunt – przy użyciu zespołu urządzeń – rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej.

 

  • Wizyta studyjna na placu budowy gazociągu - Wizyta studyjna na placu budowy gazociągu
    Wizyta studyjna na placu budowy gazociągu
  • Wojewoda udziela wywiadu - Wojewoda udziela wywiadu
    Wojewoda udziela wywiadu
  • Plac budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław - Plac budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
    Plac budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław