Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 stycznia 2019

Nowoczesna Sala Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim gotowa!

Ponad 600 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni, 22 stanowiska obsługi klienta, 4 nowoczesne dyspensery do poboru biletów z systemu kolejkowego i stanowiska informacyjne – tak prezentuje się nowa Sala Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, która, już od najbliższego poniedziałku, będzie do dyspozycji klientów Urzędu.

„Ta inwestycja to jeden z największych projektów realizowanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Zależy mi na tym żeby klienci, którzy przychodzą do urzędu byli obsługiwani na jak najwyższym poziomie, zarówno obywatele polscy starający się o paszport, jak i cudzoziemcy, którzy starają się o legalizację pobytu i pracy. Naszym celem była poprawa obsługi klientów, ale też zapewnienie im jak najlepszych warunków w oczekiwaniu na złożenie dokumentów czy na spotkanie z inspektorami” – mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Dziedziniec wewnętrzny urzędu został zadaszony specjalną stalową konstrukcją, ważącą, wraz z elementami szklanymi, ok. 60 ton! Dodatkowo rozprowadzono instalację grzewczą, wentylacyjną i klimatyzacyjną, rozłożono także punkty świetlne. Ułożona została nowa granitowa posadzka.

Nowoczesna sala obsługi o powierzchni ponad 600 m2 ma na celu zapewnienie poprawy standardu obsługi klientów urzędu. Klimatyzowana sala została przystosowana do jednoczesnej obsługi 22 klientów (6 okienek paszportowych plus informacja oraz 15 okienek dla cudzoziemców, w tym okienko informacyjne) i oferuje miejsca siedzące dla co najmniej 30 osób oczekujących m.in. na złożenie wniosków czy odebranie decyzji.

Ważnym aspektem inwestycji jest z pewnością zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi. Zaprojektowane boksy obsługowe umożliwiają zachowanie odpowiedniej dyskrecji w kontaktach z pracownikami urzędu w zakresie danych osobowych.

Na dotychczasowej sali obsługi klienta nadal będą wydawane paszporty, możliwy także będzie odbiór dokumentów w sprawach cudzoziemców (karty pobytu, zezwolenia na pracę, zaproszenia, karty pobytu UE). W sezonie wysokim, w sali B, będą także przyjmowane wnioski paszportowe.

 

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Całkowita wartość projektu: 10 305 433,00 zł

Łączny koszt kwalifikowany: 5 681 197,60 zł

Kwota dofinansowania – wkład FAMI: 4 260 898,20 zł

 

Projekt nr 32/7-2017/OG-FAMI pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu” współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,.  

Projekt nr 31/7-2017/OG-FAMI pn. „Urząd przyjazny cudzoziemcom – wzrost poziomu świadczonych usług przez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”.

 

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”  

 • Uroczyste otwarcie nowej Sali Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - Uroczyste otwarcie nowej Sali Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Uroczyste otwarcie nowej Sali Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
 • Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta - Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta
  Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta
 • Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta - Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta
  Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta
 • Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta - Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta
  Konferencja prasowa przed otwarciem nowej Sali Obsługi Klienta
 • Wojewoda udziela wywiadu - Wojewoda udziela wywiadu
  Wojewoda udziela wywiadu
 • Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego - Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
  Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
 • Goście podczas uroczystości - Goście podczas uroczystości
  Goście podczas uroczystości
 • Goście podczas uroczystości - Goście podczas uroczystości
  Goście podczas uroczystości
 • Uroczyste przecięcie wstęgi - Uroczyste przecięcie wstęgi
  Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Logo FAMI Bezpieczna Przystań - Logo FAMI Bezpieczna Przystań
  Logo FAMI Bezpieczna Przystań