Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 lutego 2019

Relacja z otwarcia nowej Sali Obsługi w Dolnoślaskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia nowej Sali Obsługi w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.Nowoczesna sala obsługi o powierzchni ponad 600 m2 ma na celu zapewnienie poprawy standardu obsługi klientów urzędu. Klimatyzowana sala została przystosowana do jednoczesnej obsługi 22 klientów i oferuje miejsca siedzące dla co najmniej 30 osób oczekujących m.in. na złożenie wniosków czy odebranie decyzji.

Ważnym aspektem inwestycji jest z pewnością zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi. Zaprojektowane boksy obsługowe umożliwiają zachowanie odpowiedniej dyskrecji w kontaktach z pracownikami urzędu w zakresie danych osobowych.

Na dotychczasowej sali obsługi klienta nadal będą wydawane paszporty, możliwy także będzie odbiór dokumentów w sprawach cudzoziemców (karty pobytu, zezwolenia na pracę, zaproszenia, karty pobytu UE). W sezonie wysokim, w sali B, będą także przyjmowane wnioski paszportowe.

 

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Całkowita wartość projektu: 10 305 433,00 zł

Łączny koszt kwalifikowany: 5 681 197,60 zł

Kwota dofinansowania – wkład FAMI: 4 260 898,20 zł

 

Projekt nr 32/7-2017/OG-FAMI pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu” współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,.  

Projekt nr 31/7-2017/OG-FAMI pn. „Urząd przyjazny cudzoziemcom – wzrost poziomu świadczonych usług przez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”.

 

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”  

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  • Logo FAMI Bezpieczna Przystań - Logo FAMI Bezpieczna Przystań
    Logo FAMI Bezpieczna Przystań