Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 lutego 2019

Wyniki „Senior+” 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wynikach otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019. Na Dolnym Śląsku powstanie: w module I konkursu: 29 placówek dofinansowanych na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł., w tym 8 Dziennych Domów na kwotę ponad 2 mln zł. oraz 21 Klubów na kwotę niemal 2,5 mln zł.

W ramach modułu II dofinansowanie otrzyma 30 dolnośląskich placówek na łączną kwotę niemal 2,4 mln zł, w tym: 17 Dziennych Domów na kwotę nieco ponad 2 mln zł. oraz 13 Kluby na kwotę ponad 340 tys. zł.

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.

Do dofinansowania w tegorocznej edycji programu rekomendowano w sumie 664 oferty.

  • 243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Samorządy w tym przypadku wnioskują o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln złotych
  • 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść ok. 24,5 mln złotych.

W sumie – w obu modułach programu – łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln złotych.

W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 tego typu placówek, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Natomiast tylko w ubiegłym roku było to 260 nowych domów i klubów dla seniorów. Z kolei środki na utrzymanie placówek wykorzystało 229 istniejących już placówek. Budżet programu w ubiegłym roku to 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano na tegoroczną edycję programu.

moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,

moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz pełny wykaz placówek na znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Grafika Senior+; źródło: www.mrpips.gov.pl - Grafika Senior+; źródło: www.mrpips.gov.pl
    Grafika Senior+; źródło: www.mrpips.gov.pl