Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 kwietnia 2019

Korzystaj z placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Narodowego Funduszu Zdrowia gdzie należy szukać pomocy medycznej w nocy i w dni świąteczne.

W razie nagłego zachorowania, każdy pacjent (bez względu na miejsce zamieszkania) może skorzystać z najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza złożył swoją deklarację.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania;
-nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
-gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nocna pomoc stomatologiczna

W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.
W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

Ważne: w razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

W załączniku wykaz m.in. punktów nocnej i świątecznej pomocy medycznej na Dolnym Śląsku.

  • Fot. NFZ - Fot. NFZ
    Fot. NFZ

Pliki do pobrania