Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 maja 2019

Odprawa Wojewodów w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w odprawie Wojewodów z Premierem RP Mateuszem Morawieckim w Warszawie. Spotkanie dotyczyło Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku dofinansowanie na remonty, przebudowy i modernizacje dróg lokalnych dla Dolnego Śląska wyniesie 257 767 022,51 zł.

Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegać będą zadania obejmujące:

 1. Budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych
 2. Przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 3. Budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
 4. Przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej
 1. Wnioskodawca zastosował się do wzoru Wniosku o dofinansowanie zadania, zamieszczonego na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do ogłoszenia
 2. Wnioskodawca zastosował się do zapisów i wytycznych zwartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącej załącznik do ogłoszenia
 3. Zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki wymienione we Wniosku o dofinansowanie zadania

Cele programu Fundusz Dróg Samorządowych to m.in. podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów z Premierem - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów z Premierem
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów z Premierem
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hrenika z symbolicznym czekiem - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hrenika z symbolicznym czekiem
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hrenika z symbolicznym czekiem
 • Odprawa Wojewodów w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych - Odprawa Wojewodów w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych
  Odprawa Wojewodów w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych
 • Odprawa Wojewodów w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych - Odprawa Wojewodów w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych
  Odprawa Wojewodów w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas odprawy Wojewodów