Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 maja 2019

Ćwiczenia Zator 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w siedzibie KW PSP we Wrocławiu odbyło się symulacyjne szkolenie służb pod kryptonimem „Zator - 2019”. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo drogowe na terenie Dolnego Śląska: GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego, dolnośląska Państwowa Straż Pożarna, dolnośląska Policja oraz Pogotowie Ratunkowe.

W lutym br. podpisane zostało porozumienie dot. „Zasad działań umożliwiających rozładowywanie zatoru przy długotrwałym zablokowaniu jezdni dróg szybkiego ruchu zarządzanych przez GDDKiA we Wrocławiu”.

Do przeprowadzenia ćwiczeń przygotowany został symulacyjny scenariusz zdarzenia drogowego na A4, gdzie na 114,5 km w kierunku Legnicy dochodzi do wypadku drogowego z udziałem siedmiu samochodów osobowych i busa. W aplikacyjnym wypadku uczestniczyło 21 osób, w tym cztery zakleszczone w busie i prawdopodobnie dwie ofiary śmiertelne.  Na skutek zdarzenia zablokowane zostały dwa pasy, co oznaczało brak możliwości przejazdu w kierunku Legnicy. Błyskawicznie też tworzył się zator sięgający 6 km. Sytuacja była dramatyczna, ponieważ już w ciągu pierwszych 20 minut od zdarzenia sygnalizowany był brak możliwości dojazdu samochodów ratowniczych poprzez korytarz życia, z powodu dużej ilości ciągników siodłowych. A to oznaczało, że ratownicy nie mogą dotrzeć do poszkodowanych i im pomóc.

Przedstawiciele służb poddali dokładnej weryfikacji podpisane porozumienie. Omówiono obieg informacji pomiędzy służbami, organizację oraz sposób dojazdu do miejsca zdarzenia, dysponowanie do tego rodzaju wypadków sił i środków. Bardzo ważnym elementem było określenie czasu dotarcia ratowników do poszkodowanych. 

Ćwiczenie wykazało, że najważniejszy podczas prawdziwych zdarzeń drogowych jest sprawny obieg informacji, właściwe rozpoznanie sytuacji i skoordynowane działanie wszystkich służb w terenie. Każdy element składa się na szybkie dotarcie służb do poszkodowanych, co razem tworzy kompleks działań niezbędnych do tego, aby możliwie sprawnie i szybko przeprowadzić działania ratownicze.

 

  • Ćwiczenia Zator 2019 - Ćwiczenia Zator 2019
    Ćwiczenia Zator 2019