Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03 czerwca 2019

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”– edycja 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wynikach naboru wniosków w ramach Programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019., który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zarówno poprawę jakości, jak i zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Gminy, które przystąpiły do realizacji ww. Programu otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi im zwiększenie liczby godzin świadczonych tych usług dla osób spełniających kryteria wskazane w Programie.

  • Fot. MRPiPS - Fot. MRPiPS
    Fot. MRPiPS

Pliki do pobrania