Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 czerwca 2019

Kolejne decyzje o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że została wydana decyzja zezwalająca Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Pielgrzymka. Wojewoda wydał także decyzję zezwalającą Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 342 – ulicy Zajączkowskiej we Wrocławiu. Jest to ostatnia z czterech decyzji zezwalających na rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 342 w kierunku Obornik Śląskich – w ciągu ulic: Obornickiej, Pełczyńskiej, Zajączkowskiej i Pęgowskiej (do granic miasta Wrocławia).

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak