Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26 lipca 2019

Ponad 3,5 mln zł na utworzenie ośrodka leczenia niepłodności we Wrocławiu

Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król podpisał w dniu dzisiejszym umowę na utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Koszt cały inwestycji to ponad 3,5 mln zł.

Szpital we Wrocławiu w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” został wybrany jako jeden z ośrodków referencyjnych leczenia niepłodności, realizowanego ze środków unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Ministerstwa Zdrowia. Wartość programu to ponad 3,5 mln zł z czego blisko 1 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

Celem „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.
Z programu mogą skorzystać małżeństwa i osoby we wspólnym pożyciu, u których występuje problem niepłodności, a także u których wcześniej niepłodność nie była zdiagnozowana.

W ramach tej inwestycji zostanie doposażony Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej
w sprzęt, w celu utworzenia ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności. Oddział jest również miejscem nowoczesnego leczenia onkologicznego nakierowanego na wysoką efektywność i zachowanie płodności. Projekt obejmuje zakup wyrobów medycznych związanych z częścią zabiegową ośrodka leczenia niepłodności.

 

  • Ponad 3,5 mln zł na utworzenie ośrodka leczenia niepłodności we Wrocławiu - Ponad 3,5 mln zł na utworzenie ośrodka leczenia niepłodności we Wrocławiu
    Ponad 3,5 mln zł na utworzenie ośrodka leczenia niepłodności we Wrocławiu
  • Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król podczas konferencji - Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król podczas konferencji
    Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król podczas konferencji
  • Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król podczas konferencji - Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król podczas konferencji
    Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król podczas konferencji