Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 sierpnia 2019

Umowa na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w podpisaniu umowy na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż na Odrze w rejonie wsi Gliniany. W uroczystości udział wzięli między innymi Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Zakres inwestycji obejmie przede wszystkim budowę nowego stopnia wodnego o konstrukcji modułowej, który ma na celu ochronę przeciwpowodziową, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych, produkcję ekologicznej energii elektrycznej oraz poprawę warunków żeglugowych do klasy Va drogi wodnej. W ramach obiektu mają powstać między innymi minimum czteroprzęsłowy jaz, dwukomorowa śluza żeglugowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna.

Szczegółowym przedmiotem jest zadanie pod nazwą: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na rzece Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”. W wyniku postępowania przetargowego do realizacji wyłoniono konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy - jako lider - wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., które zaoferowały za wykonanie prac ponad 13 mln złotych.

Podpisy pod umową w obecności przedstawicieli mediów złożyli Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ze strony wykonawcy Sławomir Gappa – członkowie zarządu firmy DHV Hydroprojekt.

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy i przesuszenie terenów przyległych do rzeki.

Projektowany stopień wodny Lubiąż umożliwi także zabezpieczenie stopnia wodnego w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności; przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych; zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów (w szczególności ochroni lasy łęgowe); powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia; produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu; przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.

Od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w terminie 43 miesięcy od daty podpisania umowy. To oznacza, że prace projektowe wykonawca powinien zakończyć najpóźniej do końca I kwartału 2023 roku. Po zakończeniu budowy, która planowana jest wstępnie na 2027 rok, stopień wodny Lubiąż będzie dwudziestym szóstym stopniem wodnym na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz trzecim, po obiektach w Brzegu Dolnym i Malczycach, wybudowanym na terenie Polski po II wojnie światowej.

 • Umowa na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż - Umowa na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż
  Umowa na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia
 • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia
  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas przemówienia
 • Podpisy pod umową - Podpisy pod umową
  Podpisy pod umową
 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas przemówienia - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas przemówienia
  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas przemówienia
 • Stopień wodny Lubiąż wariant 1A - Stopień wodny Lubiąż wariant 1A
  Stopień wodny Lubiąż wariant 1A