Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 sierpnia 2019

Dofinansowanie w ramach programu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuję, które gminy z Dolnego Śląska otrzymały dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019. Wsparcie otrzymało 14 gmin na łączną kwotę 874 604,05 zł.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Gminy otrzymały dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację ww. usług, co pozwoli na zwiększenie dostępności tych form pomocy.

Lista gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 w województwie dolnośląskim.

 

L.p.

Gmina

Rodzaj gminy

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wysokość dofinansowania

 
 
 

1

Bolesławiec

m

20 311,00

8 043,00

28 354,00

 

2

Dzierżoniów

m

26 105,10

0,00

26 105,10

 

3

Głogów

m

110 596,50

0,00

110 596,50

 

4

Legnica

m

182 961,45

0,00

182 961,45

 

5

Oleśnica

m

48 832,00

0,00

48 832,00

 

6

Pieszyce

mg

3 760,00

0,00

3 760,00

 

7

Wałbrzych*

m

327 250,00

0,00

327 250,00

 

8

Lubomierz

mg

10 240,00

0,00

10 240,00

 

9

Strzegom

mg

55 176,00

0,00

55 176,00

 

10

Wleń

mg

12 744,00

0,00

12 744,00

 

11

Dzierżoniów

gm

20 102,50

0,00

20 102,50

 

12

Gromadka

gm

13 200,00

0,00

13 200,00

 

13

Mietków

gm

29 642,50

0,00

29 642,50

 

14

Miłkowice

gm

5 640,00

0,00

5 640,00

 

Ogółem

866 561,05

8 043,00

874 604,05

 

*Gmina Wałbrzych zrezygnowała z przyjęcia dofinansowania.

  • Dotacje w ramach programu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Dofinansowanie w ramach programu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
    Dofinansowanie w ramach programu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych