Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09 października 2019

Otwarcie Dziennego Domu Seniora+ w Dzierżoniowie

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa wziął udział w otwarciu Dziennego Domu Seniora+ w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej. Placówka zapewnia min. miejsce do bezpiecznego i godnego spędzania wolnego czasu oraz udział w różnych formach zajęć w celu aktywizacji seniorów. W wydarzeniu wziął udział Senator RP Aleksander Szwed.

  • Uroczyste przecięcie wstęgi - Uroczyste przecięcie wstęgi
    Uroczyste przecięcie wstęgi
  • Wicewojewoda Dolnośląski w Dziennym Domu Seniora+ - Wicewojewoda Dolnośląski w Dziennym Domu Seniora+
    Wicewojewoda Dolnośląski w Dziennym Domu Seniora+
  • Wicewojewoda Dolnośląski w Dziennym Domu Seniora+ - Wicewojewoda Dolnośląski w Dziennym Domu Seniora+
    Wicewojewoda Dolnośląski w Dziennym Domu Seniora+