Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 listopada 2019

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W związku z wykryciem kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie woj. lubuskiego, w dniu 26 listopada 2019 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r., zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich., zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego. Na mocy ww. decyzji część obszaru woj. dolnośląskiego, została objęta jej postanowieniami. Do obszaru objętego ograniczeniami (tzw. strefa czerwona) włączono obszar gminy Kotla w powiecie głogowskim.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Głogów z miastem Głogów, Pęcław, Jerzmanowa i Żukowice w powiecie głogowskim oraz gminy: Gaworzyce, Grębocice,  Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim oraz gmina Niechlów w powiecie górowskim.

Jednocześnie informuję, że iż w dniu 26 listopada 2019 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, uzyskano dodatni wynik badania w kierunku ASF, w próbce pobranej w dniu 22 listopada br. od dzika padłego na terenie przeszukiwań prowadzonych w województwie dolnośląskim, w miejscowości Kotla, w gminie Kotla, w powiecie głogowskim.

W chwili obecnej prowadzone są na miejscu działania związane ze zwalczaniem ASF przez właściwe miejscowo organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK). Dziś Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa  przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tej sprawie.

   Jednocześnie informuje się, że dodatkowych, szczegółowych informacji udzielają właściwi miejscowo powiatowi lekarze weterynarii, a komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl oraz www.wroc.wiw.gov.pl

  • Wicewojewoda Dolnośląski podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Wicewojewoda Dolnośląski podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
    Wicewojewoda Dolnośląski podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  • Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
    Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  • Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
    Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego