Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 listopada 2019

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W związku z uzyskaniem dodatniego wyniku badania w kierunku ASF, w próbce pobranej w dniu 22 listopada br. od dzika padłego na terenie przeszukiwań prowadzonych w województwie dolnośląskim, w miejscowości Kotla, w gminie Kotla, w powiecie głogowskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie podjął czynności związane ze zwalczaniem ASF. W ramach tych działań m.in. określił obszar skażony w promieniu 5 km od miejsca znalezienia padłego dzika i w drodze rozporządzenia wprowadził na jego terenie stosowne nakazy i zakazy. Treść przedmiotowej regulacji opublikowana została w dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego.

Jednocześnie informujemy, że  podczas posiedzenia sztabu kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wicewojewody Dolnośląskiego Jarosława Kresy została podjęta decyzja  o budowie ogrodzenia o długości ok. 16 km, biegnącego na obwodzie obszaru skażonego aż do granicy  woj. lubuskim.

  • Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa podczas posiedzenia sztabu kryzysowego - Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa podczas posiedzenia sztabu kryzysowego
    Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa podczas posiedzenia sztabu kryzysowego