Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 stycznia 2020

Wszczęcie postępowania na usługę społeczną pn. Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zawiadamia o wszczęciu postępowania nr AL-ZP.272-1/20/ZP/US na usługę społeczną pn. Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu usług w charakterze konsultantów do obsługi profesjonalnej infolinii dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich (OPT) w ramach bieżących potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Termin składania ofert: 30.01.2020 r. godz. 11:00.
Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdują się na stronie www.bip.duw.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE oraz w zakładce PRACA W DUW – OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY. https://bip.duw.pl/bip/praca-w-duw/ogloszenia-o-wolnych-s/22,Ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-pracy.html

Zamówienie dotyczy projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI„ pn.: „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

  • DUW we Wrocławiu - DUW we Wrocławiu
    DUW we Wrocławiu
  • logo projektu "Bezpieczna przystań" - logo projektu "Bezpieczna przystań"
    logo projektu "Bezpieczna przystań"