Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 marca 2020

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r. wraz z instrukcjami.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374)

W celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnych

polecam:

  1. podjęcie działań przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu mających na celu przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania,
  2. podjęcie działań przez podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, mających na celu przygotowanie Domów Pomocy Społecznej na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;
  3. podjęcie działań przez gminy, mających na celu ochronę przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z nich korzystających.
  • Logo Wojewody Dolnośląskiego - Logo Wojewody Dolnośląskiego
    Logo Wojewody Dolnośląskiego

Pliki do pobrania

  • 18.58 KB
  • 17.94 KB
  • 19.38 KB