Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23 marca 2020

Kształcenie na odległość - zmieniamy regulacje prawne

Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

  • Kształcenie na odległość - Kształcenie na odległość
    Kształcenie na odległość

Pliki do pobrania