Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 maja 2006

Konferencja o przyszłości obszarów wiejskich

Wicewojewoda Roman Kulczycki uczestniczył w konferencji regionalnej przeprowadzonej z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja dotyczyła stanu prac nad Krajowym Planem Strategicznym i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortu, samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i związków zawodowych z Dolnego Śląska.