Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 maja 2006

Święto Straży Granicznej

Wojewoda i wicewojewoda dolnośląski wzięli udział w obchodach 15. rocznicy utworzenia Straży Granicznej. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania i nagrody dla najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy.

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk odwiedził Łużycki Oddział Straży Granicznej w Lubaniu. Złożył strażnikom życzenia, pogratulował im sukcesów i życzył pomyślności.

Wicewojewoda Roman Kulczycki był obecny na uroczystej zbiórce funkcjonariuszy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku. Pogranicznicy przeprowadzili pokaz odbijania zakładników, podczas którego zaprezentowali nowoczesny sprzęt i umiejętności.

Z okazji 15. rocznicy objęcia przez Straż Graniczną ochrony granic RP na uroczystościach podkreślono, że jest to formacja pełniącą ważną rolę w polskim systemie bezpieczeństwa, chroniąca kraj przed napływem nielegalnych imigrantów i działalnością zagranicznych grup przestępczych. Już od dwóch lat polska straż graniczna ochrania, liczący blisko 1500 km, odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.