Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23 maja 2006

Jak szybciej dostać pieniądze z UE

Wicewojewoda Roman Kulczycki poprowadził debatę z udziałem przedstawicieli dolnośląskich samorządów i instytucji realizujących projekty w ramach ZPORR.

Spotkanie poświęcone było omówieniu najważniejszych problemów pojawiających się w związku z realizacją inwestycji i płatnościami. Rozmawiano również o kwestiach dotyczących zakresu umów, kontroli projektów oraz o zamówieniach publicznych.

Do tej pory wnioskodawcy z Dolnego Śląska wykorzystali tylko 10% pieniędzy przyznanych w ramach ZPORR. Konieczne jest więc usprawnienie przepływu płatności. Wnioskodawcy skarżyli się głównie na skomplikowane procedury biurokratyczne związane z projektami, a także na niejasne instrukcje dotyczące opracowywania sprawozdań.

Dzisiejsze spotkanie ma pomóc w wypracowaniu takich mechanizmów, które przyspieszą finansowanie projektów na Dolnym Śląsku. Już dwa miesiące temu wojewoda wystąpił do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z propozycją usprawnienia procedur.