Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 maja 2006

Europejska Sieć Rad Sądownictwa

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w IV Konferencji Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, poświęconej zaufaniu obywateli do systemu niezawisłego sądownictwa w Europie. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o znaczeniu roli Rad Sądownictwa oraz o ochronie podstawowych zasad państwa prawa.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa powstała w 2004 roku. Zrzesza ona niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej, do których głównych kompetencji należy strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Celem Sieci jest stworzenie europejskiego obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Jej zadania to analiza systemów oceny sędziów i odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sporządzanie ekspertyzy i opinii dla instytucji Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.