Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 maja 2006

Spotkanie z ministrem środowiska

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z ministrem środowiska Janem Szyszko. Rozmowy dotyczyły realizacji „Programu dla Odry 2006".

Tematem spotkania było przedstawienie etapów realizacji najważniejszych inwestycji Programu, czyli modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz, Stopnia Wodnego Malczyce i ochrony przed powodzią Opola dzięki modernizacji Kanału Młynówki. Omówione zostały zasady finansowania przedsięwzięć i pozyskiwania pieniędzy, które w większości mają pochodzić z funduszy unijnych. Omawiano formę dalszej współpracy między pełnomocnikiem a ministrem dotyczącą realizacji zadań w dorzeczu Odry, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej. Minister poinformował o swych priorytetach realizowanych na terenie dorzecza Odry, którymi są Racibórz, WWW i zbiornik Nysa.

Po spotkaniu wojewoda i minister odpowiadali na pytania dziennikarzy.