Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 maja 2006

Fundacja Polska Miedź

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w posiedzeniu Rady Fundacji Polska Miedź. Na zebraniu Rada wybrała Zarząd Fundacji.

Fundacja działa od 1993 roku. Jej celem jest wspieranie wybitnych przedsięwzięć kulturalnych, ratowanie zabytków, udzielanie wsparcia instytucjom naukowym, oświatowym i medycznym, ochrona obiektów kultu religijnego, wspomaganie przedsięwzięć mających na celu zbliżenie RP do Unii Europejskiej, współpraca z Polonią i wspieranie inicjatyw międzynarodowych, a także wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu.