Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

31 maja 2006

Dolnośląsko-Saksońska Grupa Robocza

30-31 maja br. w Saksońskiej Kancelarii Stanu w Dreźnie odbyło się VII spotkanie Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej. W spotkaniu uczestniczyli delegaci z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej. Grupa robocza została utworzona w 1999 roku, aby umożliwić skuteczną współpracę między poszczególnymi wydziałami dolnośląskiej administracji rządowej i samorządowej a ministerstwami kraju związkowego Saksonii.

Przedmiotem obrad było podsumowanie rocznej działalności grupy i określenie priorytetowych dziedzin współpracy na rok 2006/2007. Rozmowy prowadzono w następujących podgrupach roboczych: gospodarka i praca, środowisko i rolnictwo, zagospodarowanie przestrzenne, komunikacja, przejścia graniczne, sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, policja, straż pożarna), kultura, nauka i edukacja, sprawy socjalne (polityka zdrowotna, sprawy społeczne), koordynacyjna. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku na Dolnym Śląsku.