Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03 czerwca 2006

Spotkanie z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotkał się z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej - międzynarodowej organizacji zrzeszającej kościoły luterańskie z całego świata.

Sekretarz generalny federacji ks. dr Ismael Noko z Genewy rozmawiał z wojewodą o tym, jak istotne dla zachowania pokoju na świecie jest zgodne współistnienie różnych religii. Podkreślił też, że wspólnoty religijne powinny szukać porozumienia w tym, co je łączy, a nie dzieli. Wyraził uznanie dla Polski, jako kraju otwartego na wyznawców różnych religii.

Przedstawiciele federacji przyjechali do Wrocławia w związku z uroczystościami w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra. Gościom towarzyszył biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Ryszard Bogusz.