Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 czerwca 2006

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego prof. Stanisławowi Szuszkiewiczowi.

Nagrodę ustanowił Jan Nowak-Jeziorański, władze Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Kolegium Europy Wschodniej. W tym roku przyznana została po raz trzeci. Dotąd otrzymał ją Tadeusz Mazowiecki i George Bush senior.

Tegoroczną nagrodę przyznano za "udział w procesie likwidacji Związku Radzieckiego i konsekwentne działania na rzecz otwartej na świat niepodległej Białorusi". Prof. Szuszkiewicz był pierwszym prezydentem wolnej Białorusi. To on w 1991 r. wraz z Borysem Jelcynem i Leonidem Krawczukiem podpisał porozumienie o likwidacji ZSRR. Obecnie jest przewodniczącym opozycyjnej partii Hromada.

Wojewoda od kilku lat zaangażowany jest w działania prowadzące do demokratyzacji na Wschodzie Europy, kilkakrotnie spotykał się z prezydentem Szuszkiewiczem, dlatego ta nagroda również dla niego ma ogromne znaczenie. W opinii wojewody przyznanie Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest nie tylko uhonorowaniem ogromnej roli profesora w przemianach historycznych, ale także wyrazem poparcia Polaków dla ruchu opozycyjnego na Białorusi.