Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05 czerwca 2006

Otwarcie Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w otwarciu Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Uroczystość, wpisującą się w obchody 189. rocznicy powstania Ossolineum, uświetnili swą obecnością ofiarodawcy. Dzięki nim zbiory biblioteki wzbogaciły się o kilka tysięcy książek, rękopisów i czasopism oraz o unikatową kolekcję archiwaliów. W gabinecie znalazły się zdjęcia, odznaczenia, medale, dyplomy, plakaty, ulotki, odezwy, mapy. Bardzo cenne są plakaty, książki i druki wydawane konspiracyjnie podczas II wojny światowej. Ofiarodawcy zapowiedzieli przekazanie Ossolineum kolejnych zbiorów.