Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 września 2006

Sprzątanie świata – Polska

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk objął patronat nad kampanią społeczną „Sprzątanie świata - Polska". By promować postawy proekologiczne, na skwerze naprzeciw głównego wejścia do urzędu wojewódzkiego zostały ustawione trzy kontenery na odpady segregowane (na szkło bezbarwne, kolorowe oraz na produkty z plastiku).

Przeciętny Polak produkuje około 340 kg śmieci rocznie. Zdecydowana większość trafia nieposortowana na wysypiska, tylko 4 kg są przetwarzane. Zmiana świadomości i w konsekwencji nawyk segregowania śmieci pozwoli w znacznie większym stopniu wykorzystywać odpady. Taka postawa jest tym bardziej cenna, że zasób surowców naturalnych wciąż się zmniejsza.