Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22 września 2006

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Stanisława Kostki

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk odznaczył Stanisława Kostkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Stanisław Kostka ma osiemdziesiąt lat. W roku 1980 zakładał związek zawodowy „Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu, a w stanie wojennym szefował lubańskiej „Solidarności". W latach 80. był trzykrotnie internowany. Do dziś cieszy się ogromnym szacunkiem przyjaciół i mieszkańców Lubania.

Wojewoda odznaczył Stanisława Kostkę w siedzibie lubańskiej „Solidarności". W tej uroczystej chwili towarzyszyli mu przyjaciele ze związku, przedstawiciele samorządu, senator Tadeusz Lewandowski, a także były wojewoda jeleniogórski Jerzy Nalichowski.

Po uroczystości wojewoda dolnośląski wraz z panem Stanisławem i gośćmi złożył kwiaty pod tablicą ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Aleksandry Szczerbińskiej-Piłsudskiej internowanej w Lubaniu w latach 1915-1916.