Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 września 2006

Spotkanie z japońskimi inwestorami

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk zaprosił na spotkanie japońskich przedsiębiorców i Sekretarza Ambasady Japonii w Polsce Takaaki Kataoka, by porozmawiać o problemach związanych z inwestowaniem na Dolnym Śląsku.

W spotkaniu uczestniczyli prezesi i dyrektorzy Toyota Motor Industries Poland, Toyota Motor Manufacturing Poland, AKS Precision Ball Polska, Yagi Poland Factory, NSK Steering Systems Europe, Sanden Manufacturing Poland, Takata Petri Parts, Daicel Safety Systems Europe.

Japońscy inwestorzy zwrócili uwagę, że niejednokrotnie określone przed inwestycją warunki różnią się od tego, co zastają po rozpoczęciu inwestycji (np. chcieliby uzyskiwać szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia terenu pod budowę i zasad zwolnień podatkowych). Dużym utrudnieniem jest dla nich zły stan infrastruktury drogowej, szczególnie zależy im na budowie AOW, odcinka A4 do granicy z Niemcami i drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka. Problem stanowią także przerwy w dostawach prądu, nawet niewielkie i bardzo krótkotrwałe spadki napięcia mogą powodować duże straty podczas produkcji. Japońscy przedsiębiorcy prosili również o pomoc w wyjaśnieniu norm prawnych związanych z pobytem w Polsce, pozwoleniem na pracę i sprawami meldunkowymi.

Wojewoda zadeklarował pomoc w ramach swoich kompetencji. Wskazał także w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim osoby bezpośrednio odpowiedzialne za udzielenie wszelkiej możliwej pomocy japońskim inwestorom. Na prośbę przedstawicieli firm japońskich wojewoda zobowiązał się do zorganizowania konferencji dotyczącej prawa pracy i innych kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w Polsce, a także na temat zasad działania związków zawodowych.