Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 września 2006

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na KWP

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W uroczystości wziął udział również minister Jerzy Woźniak oraz komendant wojewódzki policji gen. Andrzej Matejuk.

Wyryty na tablicy napis przypomina, że „w latach 1945-56 w tym gmachu - katowni komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa torturowano i mordowano członków organizacji niepodległościowych walczących o wolną Polskę". Do powstania tablicy przyczyniła się Federacja Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość RP. Odsłonięcie tablicy uświetniła orkiestra policyjna i kompania reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Federacja Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość RP, w której skład wchodzi 15 organizacji, m.in. Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Bataliony Chłopskie, Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, zrzesza około 30 tysięcy osób.