Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 września 2006

Spotkanie z dolnośląskimi parlamentarzystami

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wraz z marszałkiem województwa Pawłem Wróblewskim spotkał się z parlamentarzystami z Dolnego Śląska, by omówić najistotniejsze kwestie dotyczące regionu.
   
Wojewoda podkreślił, że Dolny Śląsk sprawnie radzi sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych. W przeciągu ostatnich dziewięciu miesięcy wykorzystanie środków ZPORR przeznaczonych dla województwa wzrosło z 4,7 do 20,3%. Osiągnięty poziom płatności nie stwarza ryzyka utraty pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Marszałek województwa Paweł Wróblewski przedstawił założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla województwa dolnośląskiego. Najwięcej funduszy przeznaczono w nim na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz na transport i infrastrukturę.

Na spotkanie zaproszeni zostali również rektorzy wyższych uczelni. Wskazywali na potrzeby nowych inwestycji i lokalowej rozbudowy uczelni. Podkreślili znaczenie inwestowania w edukację, co w długiej perspektywie przyczynia się w sposób istotny do rozwoju kraju. Wojewoda przedstawił założenia budżetu państwa, w którym dla dolnośląskich uczelni zarezerwowano pieniądze na kontynuowanie budowy Biblioteki Uniwersyteckiej i rozbudowę szpitala klinicznego Akademii Medycznej. Poseł Henryk Gołębiewski podziękował wojewodzie za zaangażowanie w problemy wałbrzyskiej filii Akademii Ekonomicznej.